Amaçlarımız

Dernek, doğumsal hastalık olan Anoftalmi ve Mikroftalmi ile alakalı, Türkiye ve Dünya çapında farkında’ lık oluşturmak; hastalığın nedenlerini araştırmak ve bu nedenleri en aza indirmek için ilgili kurum ,kuruluş,dernek,vakıf ve hekimler ile çalışmalar yapıp;Anne ve babaları,sağlık kurumlarını,toplumu ve bireyleri bilinçlendirmek;bu hastalıkla dünyaya gelecek ve gelmiş bebeklerin,çocukların ve bireylerin sağlık alanında ve sosyal alanda karşılaşılabilecek maddi ,manevi,psikolojik ve sosyal sorunlar ile mücadele etmesine birebir destek olmak;bu bağlamda Anoftalmi ve Mikroftalmi bir görme engeli olduğundan engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak; engellilere yönelik ayırımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için çalışmalar yapmak; engelliliğe yol açan nedenleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü çalışma yapmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak; engelliler arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek; ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.